இராசிகள் ஒற்றை படை & இரட்டைப்படை

1. மேஷம் ஒற்றை படை

2. ரிஷபம் இரட்டைப்படை

3. மிதுனம் ஒற்றை படை

4. கடகம் இரட்டைப்படை

5. சிம்மம் ஒற்றை படை

6. கன்னி இரட்டைப்படை

7. துலாம் ஒற்றை படை

8. விருச்சிகம் இரட்டைப்படை

9. தனுசு ஒற்றை படை

10. மகரம் இரட்டைப்படை

11. கும்பம் ஒற்றை படை

12. மீனம் இரட்டைப்படை

Leave a comment