இராசிகள் சந்திர சத்கம் & சூரிய சத்கம்

1. மேஷம் சந்திர சத்கம்

2. ரிஷபம் சந்திர சத்கம்

3. மிதுனம் சந்திர சத்கம்

4. கடகம் சந்திர சத்கம்

5. சிம்மம் சூரிய சத்கம்

6. கன்னி சூரிய சத்கம்

7. துலாம் சூரிய சத்கம்

8. விருச்சிகம் சூரிய சத்கம்

9. தனுசு சூரிய சத்கம்

10. மகரம் சூரிய சத்கம்

11. கும்பம் சந்திர சத்கம்

12. மீனம் சந்திர சத்கம்

Leave a comment