கிருஷ்ணரின் அருள் வார்த்தைகள் காரணம் சொல்லாதே பக்தி செய்

|| ராதேக்ருஷ்ணா || பக்தி செய்யாமலிருக்க காரணம் சொல்லாதே !

உலகில் காரணம் சொன்னவர்கள் ஜெயித்ததில்லை !

நீ சொல்கின்ற காரணங்களில் பல பக்தர்கள் வாழ்விலும் இருந்தது ! அவர்கள் அதையும் தாண்டித்தான் பக்தி செய்தார்கள் ! நீயும் அவர்களைப் போல் முயற்சித்துப் பார் !

 • தகப்பன் கொடுமைக்காரனா ? ப்ரஹ்லாதனைப் போல் பக்தி செய் !
 • தாயால் கெட்ட பெயரா ? பரதனைப் போல் பக்தி செய் !
 • அண்ணனே உன்னை அவமதிக்கிறானா ? தியாகராஜரைப் போல் பக்தி செய் !
 • குடும்பத்தில் தரித்ரம் தலைவிரித்தாடுகிறதா ? குசேலரைப் போல் பக்தி செய் !
 • மனைவி அடங்காப் பிடாரியா ? சந்த் துகாராமைப் போல் பக்தி செய் !
 • கணவன் கொலைகாரப் பாவியா ? மீராவைப் போல் பக்தி செய் !
 • புகுந்த வீட்டில் கொடுமையா ? சக்குபாயைப் போல் பக்தி செய் !
 • பெற்ற பிள்ளையை இழந்துவிட்டாயா ? பூந்தானத்தைப் போல் பக்தி செய் !
 • பெற்ற தாயை சிறுவயதில் இழந்துவிட்டாயா ? நாரதரைப் போல் பக்தி செய் !
 • நீ வேலைக்காரி பெற்ற பிள்ளையா ? விதுரரைப் போல் பக்தி செய் !
 • நீ தப்பான குடும்பத்தில் பிறந்தவளா ? கானோ பாத்ராவைப் போல் பக்தி செய் !
 • உடலில் வியாதியால் வேதனையா ? நாராயண பட்டத்ரியைப் போல் பக்தி செய் !
 • யாராவது கை கால்களை வெட்டிவிட்டார்களா ? ஜயதேவரைப் போல் பக்தி செய் !
 • இளம் விதவையாய் குழந்தைகளுக்காக வாழ்கிறாயா ? குந்திதேவியைப் போல் பக்தி செய் !
 • மனைவியை இழந்து குழந்தைகளோடு வாழ்கிறாயா ? மாதவேந்திரபுரியைப் போல் பக்தி செய் !
 • சொந்தக்காரர்களே உன் குடும்பத்தை ஏமாற்றிவிட்டார்களா ? பாண்டவர்களைப் போல் பக்தி செய் !
 • உடன் பிறந்த தம்பியே உனக்கு விரோதியா ? ஜயமல்லரைப் போல் பக்தி செய் !
 • பெற்ற குழந்தையே உன்னை கேவலமாக நடத்துகிறதா ? கைகேயியைப் போல் பக்தி செய் !
 • உன் குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி இல்லையா ? நம்மாழ்வாரின் தாயார் உடையநங்கையப் போல் பக்தி செய் !
 • குடும்பத்தினர் யாரும் ஆதரிக்கவில்லையா ? வால்மீகியைப் போல் பக்தி செய் !
 • கல்யாணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்கின்றாயா ? பீஷ்மரைப் போல் பக்தி செய் !
 • உன் கணவன் கஞ்சனா ? புரந்தரரின் மனைவி லக்ஷ்மியைப் போல் பக்தி செய் !
 • வியாபாரத்தில் நஷ்டமா ? சாருகாதாஸரைப் போல் பக்தி செய் !
 • உன் கணவன் நாஸ்திகனா ? மண்டோதரியைப் போல் பக்தி செய் !
 • உன் கணவன் சன்னியாசியாகிவிட்டாரா ? விஷ்ணுப்ரியாதேவியைப் போல் பக்தி செய் !
 • கணவன் உன்னை கண்டு கொள்வதில்லையா ? சுநீதியைப் போல் பக்தி செய் !
 • குடும்பத்தினர் உன்னை ஒதுக்கிவிட்டார்களா ? ஜடபரதரைப் போல் பக்தி செய் !
 • நீ வேலை பார்க்கும் இடத்தில் தொந்தரவா ? அக்ரூரரைப் போல் பக்தி செய் !
 • ஊரே உன்னை ஒதுக்கிவிட்டதா ? சோகாமேளரைப் போல் பக்தி செய் !
 • சுகமாக வாழ்ந்து இப்பொழுது கஷ்டமா ? ரந்திதேவரைப் போல் பக்தி செய் !
 • உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லையா ? யசோதையைப் போல் பக்தி செய் !
 • பிறந்த குழந்தைகள் எதுவும் தங்கவில்லையா ? தேவகியைப் போல் பக்தி செய் !
 • அறிவு ஒன்றும் இல்லாத முட்டாளா ? கோபர்கள், கோபிகைகள் போல் பக்தி செய் !
 • பிறவிக் குருடனா ? சூர்தாஸரைப் போல் பக்தி செய் !
 • உடல் ஊனமுற்றவரா ? கூர்மதாஸரைப் போல் பக்தி செய் !
 • நீ ப்ருஹந்நிலை போல் அரவாணியா ? சுஹக்ஷாவைப் போல் பக்தி செய் !
 • நீ பிச்சை எடுத்து வாழ்கின்றாயா ? பந்து மஹாந்தியைப் போல் பக்தி செய் !
 • உலகிற்கு நல்லது செய்தும் அவமரியாதையா ? பத்ராசல ராமதாசரைப் போல் பக்தி செய் !
 • வாழ்க்கையே பிரச்சனையா ? மஹாராஜா ஸ்வாதித்திருநாளைப் போல் பக்தி செய் !

இன்னும் பலகோடி பக்தர்கள் உண்டு ! பக்தி ஒன்று தான் உன் வாழ்க்கைக்கு என்றும் ஒரே ஆதாரம் ! அதை செய்யாமல் நீ எதைச் செய்தாலும் உனக்கு சமாதானம் இல்லை ! இதுவரை காரணம் சொல்லி உன் ஆனந்தத்தை நீ தொலைத்தது போதாதோ ? இனிமேல் காரணம் சொல்லாதே ! கிருஷ்ணனிடம் பக்தி செய்ய தொடங்கிவிடு !! ஹரே ராமா !! ஹரே கிருஷ்ணா !!