தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுப்பலன்

அழகான நன்கு அமைந்த சரீர வாகு உடையவர்.கழுத்து முகம் நீண்டு இருக்கும்.அப்பா சொத்து இருக்கும்.உயர்ந்த நெற்றி தெளிவான் கண், நடுத்தரவயதுக்கு மேல் யோகம் வரும்.புதன் திரிகோணத்தில் இருக்கக்கூடாது.

Leave a comment