திரிலோக்கி

திரிலோக்கி . இந்த கோயில் ,திருப்பானந்தாள் பக்கத்தில் உள்ளது.

ஜாதகத்தில் குரு பகவான் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைவு ஆனவர்கள், மன நோய், உடல் நோய் உள்ளவர்கள், மாங்கல்ய பலம் வேண்டும் என்பவர்கள் அடிக்கடி இந்த கோயிலுக்கு சென்று வந்தால் எல்லாம் நலமாக ஆகும்

இந்த தகவலை பகிரவும்