ஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம்

॥ ஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம் ॥

ப்ராலேயாசலமிந்து³குந்த³த⁴வளம் கோ³க்ஷீரபே²நப்ரப⁴ம்
ப⁴ஸ்மாப்⁴யங்க³மநங்க³தே³ஹத³ஹநஜ்வாலாவலீலோசநம் ।
விஷ்ணுப்³ரஹ்மமருத்³க³ணார்சிதபத³ம் ருʼக்³வேத³நாதோ³த³யம்
வந்தே³ঽஹம் ஸகலம் கலங்கரஹிதம் ஸ்தா²ணோர்முக²ம் பஶ்சிமம் ॥ 1॥

கௌ³ரம் குங்குமபங்கிலம் ஸுதிலகம் வ்யாபாண்டு³கண்ட²ஸ்த²லம்
ப்⁴ரூவிக்ஷேபகடாக்ஷவீக்ஷணலஸத்ஸம்ஸக்தகர்ணோத்பலம் ।
ஸ்நிக்³த⁴ம் பி³ம்ப³ப²லாத⁴ரம் ப்ரஹஸிதம் நீலாலகாலங்க்ருʼதம்
வந்தே³ யாஜுஷவேத³கோ⁴ஷஜநகம் வக்த்ரம் ஹரஸ்யோத்தரம் ॥ 2॥

ஸம்வர்தாக்³நிதடித்ப்ரதப்தகநகப்ரஸ்பர்த்³தி⁴தேஜோமயம்
க³ம்பீ⁴ரத்⁴வநி ஸாமவேத³ஜநகம் தாம்ராத⁴ரம் ஸுந்த³ரம் ।
அர்தே⁴ந்து³த்³யுதிபா⁴லபிங்க³லஜடாபா⁴ரப்ரப³த்³தோ⁴ரக³ம்
வந்தே³ ஸித்³த⁴ஸுராஸுரேந்த்³ரநமிதம் பூர்வம் முக²ம் ஶூலிந: ॥ 3॥

காலாப்⁴ரப்⁴ரமராஞ்ஜநத்³யுதிநிப⁴ம் வ்யாவ்ருʼத்தபிங்கே³க்ஷணம்
கர்ணோத்³பா⁴ஸிதபோ⁴கி³மஸ்தகமணி ப்ரோத்பு²ல்லத³ம்ஷ்ட்ராங்குரம் ।
ஸர்பப்ரோதகபாலஶுக்திஸகலவ்யாகீர்ணஸச்சே²க²ரம்
வந்தே³ த³க்ஷிணமீஶ்வரஸ்ய வத³நம் சாத²ர்வவேதோ³த³யம் ॥ 4॥

வ்யக்தாவ்யக்தநிரூபிதம் ச பரமம் ஷட்த்ரிம்ஶதத்த்வாதி⁴கம்
தஸ்மாது³த்தரதத்வமக்ஷரமிதி த்⁴யேயம் ஸதா³ யோகி³பி:⁴ ।
ஓங்காரதி³ ஸமஸ்தமந்த்ரஜநகம் ஸூக்ஷ்மாதிஸூக்ஷ்மம் பரம்
வந்தே³ பஞ்சமமீஶ்வரஸ்ய வத³நம் க²வ்யாபிதேஜோமயம் ॥ 5॥

ஏதாநி பஞ்ச வத³நாநி மஹேஶ்வரஸ்ய
யே கீர்தயந்தி புருஷா: ஸததம் ப்ரதோ³ஷே ।
க³ச்ச²ந்தி தே ஶிவபுரீம் ருசிரைர்விமாநை:
க்ரீட³ந்தி நந்த³நவநே ஸஹ லோகபாலை: ॥

இதி ஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥