ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் என்னதான் கிரஹங்கள் பலவீனமாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது அவருக்கு வேறு வகையில் கெடுதல் செய்தாலும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமையிலேயே வைத்திருக்கிறது. இதற்கான காரணங்களை ஆராய்ந்தபோது ஜாதக பாரிஜாதத்தில் ஒரு பாடலில் வர்கோத்தமே வா யதி புஷ்கராம்சே சாரேந்துதேவேந்தகுரெள ந்ருபால: கர்மஸ்திதே சோபநத்ருஷ்டியுக்தே ஸம்பூர்னகாத்ரே சசினி் க்ஷிதிச: முதல் வாக்கியத்தின் பொருளாளனது சந்திரன் வர்கோத்தமம் அல்லது புஷ்கராம்சத்தில் இருந்து, குரு பகவான் செவ்வாயுடம் தொடர்புபெற்றால்… இப்பாடலில் புஷ்கராம்சம் என்பது வர்கோத்தமத்திற்கு இணையாக கூறியுள்ளது என்னை […]

இந்த தகவலை பகிரவும்

சாந்தி

1. பீம சாந்தி = 55ஆவது வயது ஆரம்பம். 2. உக்ரரத சாந்தி = 60ஆவது வயது ஆரம்பம், 3. ஷஷ்டிமாப்த பூர்த்தி சாந்தி = 61ஆவது வயது ஆரம்பம். 4. பீமரத சாந்தி = 70ஆவது வயது ஆரம்பம். 5. ரத சாந்தி = 72ஆவது வயது ஆரம்பம். 6. விஜய சாந்தி = 78ஆவது வயது ஆரம்பம். 7. சதாபிஷேகம் = 80 வருஷம் 8 மாதம் முடிந்து உத்தராயண சுக்லபக்ஷம் நல்லநாளில். 8. […]

இந்த தகவலை பகிரவும்

அனைவரும் பின்பற்ற கூடிய வகையில் மிகவும் எளிமையான முறையில் தீர்வுகளை கொடுக்கக்கூடிய ” பரிகாரம் இல்லாத வாஸ்து ” வாஸ்து சாஸ்திரம் பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோமா நண்பர்களே … எத்தனை பேருக்கு வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது ? இருப்பினும் பலருக்கு இருக்கத் தான் செய்கிறது. வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சூரியனுக்கு கீழ் வசிக்ககக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானது. நம் வீட்டிற்குள்ளேயே பஞ்ச பூதங்கள் குடி […]

இந்த தகவலை பகிரவும்

1. ஈஸ உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத, 2. கேந உபநிஷத் – ஸாம வேத, 3. கட உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத, 4. ப்ரஸ்ந உபநிஷத் – அதர்வ வேத, 5. முண்டக உபநிஷத் – அதர்வ வேத, 6. மாண்டுக்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத, 7. தைத்திரீய உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத, 8. ஐதரேய உபநிஷத் – ருக் வேத, 9. சாந்தோக்ய உபநிஷத் – ஸாம வேத, 10. […]

இந்த தகவலை பகிரவும்