அம்ருத சஞ்ஜீவினி மந்திரம்

Read more »

முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள்

ஹிந்துமத்த்தில் நம்முடைய தெய்வங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடும் போது முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் என்று கூறிவது உண்மைதான் முப்பத்து முக்கோடி என்பது 33 கோடி ஆகும். ஓ அப்படியானால் நமது ஹிந்து தர்மத்தில் 33 கோடி தெய்வங்கள் இருக்கின்றனவா? சார் தம்பி இங்கே…

Read more »

ஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம்

॥ ஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம் ॥ ப்ராலேயாசலமிந்து³குந்த³த⁴வளம் கோ³க்ஷீரபே²நப்ரப⁴ம் ப⁴ஸ்மாப்⁴யங்க³மநங்க³தே³ஹத³ஹநஜ்வாலாவலீலோசநம் । விஷ்ணுப்³ரஹ்மமருத்³க³ணார்சிதபத³ம் ருʼக்³வேத³நாதோ³த³யம் வந்தே³ঽஹம் ஸகலம் கலங்கரஹிதம் ஸ்தா²ணோர்முக²ம் பஶ்சிமம் ॥ 1॥ கௌ³ரம் குங்குமபங்கிலம் ஸுதிலகம் வ்யாபாண்டு³கண்ட²ஸ்த²லம் ப்⁴ரூவிக்ஷேபகடாக்ஷவீக்ஷணலஸத்ஸம்ஸக்தகர்ணோத்பலம் । ஸ்நிக்³த⁴ம் பி³ம்ப³ப²லாத⁴ரம் ப்ரஹஸிதம் நீலாலகாலங்க்ருʼதம் வந்தே³ யாஜுஷவேத³கோ⁴ஷஜநகம் வக்த்ரம் ஹரஸ்யோத்தரம்…

Read more »

திரேகாண பதிவு

ஜோதிட நண்பர்கள் கேட்டு கொண்டதற்க்கு கேட்டதற்க்கு இணங்கி இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு எழுதிய 22ம் திரேகாண பதிவு இது… ஆயுளை நிர்ணயம் செய்யும் 22ம் திரேகாணம் மேஷத்தில் திரேகாணம் 22 ஆக அமைந்தால் 1] மேஷலக்னத்தின் முதல் திரேகாணம் ஒருவருக்கு 22…

Read more »

புஷ்கராம்சம்

ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் என்னதான் கிரஹங்கள் பலவீனமாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது அவருக்கு வேறு வகையில் கெடுதல் செய்தாலும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமையிலேயே வைத்திருக்கிறது. இதற்கான காரணங்களை ஆராய்ந்தபோது ஜாதக பாரிஜாதத்தில் ஒரு பாடலில் வர்கோத்தமே வா யதி புஷ்கராம்சே சாரேந்துதேவேந்தகுரெள…

Read more »