ஹிந்துமத்த்தில் நம்முடைய தெய்வங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடும் போது முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் என்று கூறிவது உண்மைதான் முப்பத்து முக்கோடி என்பது 33 கோடி ஆகும். ஓ அப்படியானால் நமது ஹிந்து தர்மத்தில் 33 கோடி தெய்வங்கள் இருக்கின்றனவா? சார் தம்பி இங்கே “கோடி” என்பதை எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் “கோடி” என்ற சொல் எங்கள் சமஸ்க்ருதத்தில் “ பிரிவு அல்லது வகை” என்பதைக் குறிக்கும். ஆக மொத்தம் 33 வகையான தெய்வங்கள் […]

॥ ஶிவபஞ்சாநநஸ்தோத்ரம் ॥ ப்ராலேயாசலமிந்து³குந்த³த⁴வளம் கோ³க்ஷீரபே²நப்ரப⁴ம் ப⁴ஸ்மாப்⁴யங்க³மநங்க³தே³ஹத³ஹநஜ்வாலாவலீலோசநம் । விஷ்ணுப்³ரஹ்மமருத்³க³ணார்சிதபத³ம் ருʼக்³வேத³நாதோ³த³யம் வந்தே³ঽஹம் ஸகலம் கலங்கரஹிதம் ஸ்தா²ணோர்முக²ம் பஶ்சிமம் ॥ 1॥ கௌ³ரம் குங்குமபங்கிலம் ஸுதிலகம் வ்யாபாண்டு³கண்ட²ஸ்த²லம் ப்⁴ரூவிக்ஷேபகடாக்ஷவீக்ஷணலஸத்ஸம்ஸக்தகர்ணோத்பலம் । ஸ்நிக்³த⁴ம் பி³ம்ப³ப²லாத⁴ரம் ப்ரஹஸிதம் நீலாலகாலங்க்ருʼதம் வந்தே³ யாஜுஷவேத³கோ⁴ஷஜநகம் வக்த்ரம் ஹரஸ்யோத்தரம் ॥ 2॥ ஸம்வர்தாக்³நிதடித்ப்ரதப்தகநகப்ரஸ்பர்த்³தி⁴தேஜோமயம் க³ம்பீ⁴ரத்⁴வநி ஸாமவேத³ஜநகம் தாம்ராத⁴ரம் ஸுந்த³ரம் । அர்தே⁴ந்து³த்³யுதிபா⁴லபிங்க³லஜடாபா⁴ரப்ரப³த்³தோ⁴ரக³ம் வந்தே³ ஸித்³த⁴ஸுராஸுரேந்த்³ரநமிதம் பூர்வம் முக²ம் ஶூலிந: ॥ 3॥ காலாப்⁴ரப்⁴ரமராஞ்ஜநத்³யுதிநிப⁴ம் வ்யாவ்ருʼத்தபிங்கே³க்ஷணம் கர்ணோத்³பா⁴ஸிதபோ⁴கி³மஸ்தகமணி ப்ரோத்பு²ல்லத³ம்ஷ்ட்ராங்குரம் । ஸர்பப்ரோதகபாலஶுக்திஸகலவ்யாகீர்ணஸச்சே²க²ரம் வந்தே³ த³க்ஷிணமீஶ்வரஸ்ய வத³நம் […]

ஜோதிட நண்பர்கள் கேட்டு கொண்டதற்க்கு கேட்டதற்க்கு இணங்கி இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு எழுதிய 22ம் திரேகாண பதிவு இது… ஆயுளை நிர்ணயம் செய்யும் 22ம் திரேகாணம் மேஷத்தில் திரேகாணம் 22 ஆக அமைந்தால் 1] மேஷலக்னத்தின் முதல் திரேகாணம் ஒருவருக்கு 22 ஆக அமைந்தால் அவருக்கு பாவர்கள் சேர்க்கையும் பார்வையும் 8ம் இடம் பெற அவருக்கு ஜலம். சர்ப்பம், விஷம் பித்தம் போன்றதால் மரணம் சம்பவிக்கும் 2] மேஷத்தின் மத்திய [நடு] திரேகாணம் ஒருவருக்கு 22 ஆக […]

ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் என்னதான் கிரஹங்கள் பலவீனமாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது அவருக்கு வேறு வகையில் கெடுதல் செய்தாலும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமையிலேயே வைத்திருக்கிறது. இதற்கான காரணங்களை ஆராய்ந்தபோது ஜாதக பாரிஜாதத்தில் ஒரு பாடலில் வர்கோத்தமே வா யதி புஷ்கராம்சே சாரேந்துதேவேந்தகுரெள ந்ருபால: கர்மஸ்திதே சோபநத்ருஷ்டியுக்தே ஸம்பூர்னகாத்ரே சசினி் க்ஷிதிச: முதல் வாக்கியத்தின் பொருளாளனது சந்திரன் வர்கோத்தமம் அல்லது புஷ்கராம்சத்தில் இருந்து, குரு பகவான் செவ்வாயுடம் தொடர்புபெற்றால்… இப்பாடலில் புஷ்கராம்சம் என்பது வர்கோத்தமத்திற்கு இணையாக கூறியுள்ளது என்னை […]