ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் என்னதான் கிரஹங்கள் பலவீனமாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது அவருக்கு வேறு வகையில் கெடுதல் செய்தாலும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமையிலேயே வைத்திருக்கிறது. இதற்கான காரணங்களை ஆராய்ந்தபோது ஜாதக பாரிஜாதத்தில் ஒரு பாடலில் வர்கோத்தமே வா யதி புஷ்கராம்சே சாரேந்துதேவேந்தகுரெள ந்ருபால: கர்மஸ்திதே சோபநத்ருஷ்டியுக்தே ஸம்பூர்னகாத்ரே சசினி் க்ஷிதிச: முதல் வாக்கியத்தின் பொருளாளனது சந்திரன் வர்கோத்தமம் அல்லது புஷ்கராம்சத்தில் இருந்து, குரு பகவான் செவ்வாயுடம் தொடர்புபெற்றால்… இப்பாடலில் புஷ்கராம்சம் என்பது வர்கோத்தமத்திற்கு இணையாக கூறியுள்ளது என்னை […]

அனைவரும் பின்பற்ற கூடிய வகையில் மிகவும் எளிமையான முறையில் தீர்வுகளை கொடுக்கக்கூடிய ” பரிகாரம் இல்லாத வாஸ்து ” வாஸ்து சாஸ்திரம் பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோமா நண்பர்களே … எத்தனை பேருக்கு வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது ? இருப்பினும் பலருக்கு இருக்கத் தான் செய்கிறது. வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சூரியனுக்கு கீழ் வசிக்ககக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானது. நம் வீட்டிற்குள்ளேயே பஞ்ச பூதங்கள் குடி […]

சிலர் பிறந்த இடத்திலேயே வசிக்கின்றனர்.இன்னும் சிலர் பிறந்த இடத்திலிருந்து 500,1000,மைல்களுக்கு அப்பால் வசிக்கின்றனர்! இதற்குஎன்ன காரணம்? ஒருவருடைய லக்கினாதிபன் 6,8,12,மிடங்களில் மறைவு பெற்றால் இவ்விதம் ஏற்படுகிறது.இப்படி வெகு தூரத்தில் வாசம் செய்த போதிலும், லக் கினத்தையாவது, அல்லது குடும்பஸ்தான மாகிய 2மிடத்தையாவது ஜெனன காலத்தில் குரு பார்த்திருந்தாலும்,அல்லது லக்கினாதிபன் இவ்வாறு லக்கினத்தையாவது அல்லது 2மிடத்தையாவது பார்த்திருந்தாலும்,பல ஆண்டுகள் வெளியில் வசித்தாலும், மீண்டும் தங்களின் ஜெனன பூமிக்கே வந்து சேருகின்றனர். இப்படி இல்லாதவர்கள் வெளியிலேயே வாழும் நிலையில் உள்ளார்கள்.இது […]

ஏழாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, இரண்டாம் அதிபதி, ஐந்தாம் அதிபதி, ஒன்பதாம் அதிபதி ஆகியோர் புக்திகளில் திருமண பாக்யம் கூடிவரும். இரண்டாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, ஐந்தாம் அதிபதி, ஏழாம் அதிபதி, ஒன்பதாம் அதிபதி ஆகியோர் புக்திகளில் திருமண யோகம் கூடிவரும். ஐந்தாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, ஏழாம் அதிபதி, ஒன்பதாம் அதிபதி, இரண்டாம் அதிபதி ஆகியோர் புக்திகளில் திருமண பாக்யம் கிடைக்கும். ஒன்பதாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, இரண்டாம் அதிபதி, ஐந்தாம் அதிபதி, ஏழாம் அதிபதி […]

இப்பதிவின் மூலம் பல யோகங்களின் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்வோம்….. 1.கிரகமாலிகா யோகம் 2.வஜ்ஜிர யோகம் 3.கர்ம யோகம் 4.நளயோகம் ஒன்று 5. ,நளயோகம் இரண்டு 6.சசியோகம் 7.சக்கிரதார யோகம் 8.பாசக யோகம் 9.கேதார யோகம் ஒன்று 10.கேதார யோகம் இரண்டு 11.கேதார யோகம் மூன்று 12.சூலயோகம் 13.நீளக யோகம் 14.கவுளயோகம் 15.கேசரி யோகம் 16.அனபா யோகம் 17.சுனபா யோகம் 18.துர்துரா யோகம் 19.மேகத்துரும யோகம் 20.சந்திர மங்கள யோகம் 21.சகட யோகம் 22.அதியோகம் 23.சந்திர அதியோகம் 24.சுப […]