1. ஈஸ உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத, 2. கேந உபநிஷத் – ஸாம வேத, 3. கட உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத, 4. ப்ரஸ்ந உபநிஷத் – அதர்வ வேத, 5. முண்டக உபநிஷத் – அதர்வ வேத, 6. மாண்டுக்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத, 7. தைத்திரீய உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத, 8. ஐதரேய உபநிஷத் – ருக் வேத, 9. சாந்தோக்ய உபநிஷத் – ஸாம வேத, 10. […]

சிறு குழந்தைகளுக்கு இவற்றை சொல்லி கொடுத்து இவற்றை கடைபிடிக்க சொன்னால், நல்ல சிறு குழந்தைகள் ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக வளரும். அகஸ்திர் மாதவச்சைவ முசுகுந்தோ மஹாபல: கபிலோ முனிரஸ்தீக: பஞ்சைதே ஸுகசாயின: அச்யுதம் கேசவம் விஷ்ணும் ஹரிம் ஸோமம் ஜனார்தனம் ஹம்சம் நாராயணம் க்ருஷ்ணம் ஜபேத் துஸ்வப்ன சாந்தயே ப்ரம்மாணம் சங்கரம் விஷ்ணும் யமம் ராமம் தனும் பலிம் ஸப்தைதான் ய: ஸம்ரேந் நித்யம் துஸ்வப்னஸ்தஸ்ய நிச்யதி. கெட்ட கனவு தவிர்க்க சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் !! நம் தூங்கும் […]

ஸ்ரீ நாமராமாயணம்- Download பகவான்  ராமரின்  பிறப்பு .வால்மீகி ராமாயணம் Audio here ஓம் ஸ்ரீ ஸீதாலக்ஷ்மண பரதஸத்ருக்ந ஹனுமத்ஸமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்த்ரபரப்ரஹ்மனே நம: பாலகாண்டம் 1 .ஸுத்த ப்ரஹ்ம பராத்பர ராம் 2 .காலாத் மக பரமேஸ்வர ராம் 3 .ஸேஷ தல்ப ஸுக நித்ரித ராம் 4. ப்ரஹ்மாத் யமரப் ரார்த்தித ராம் 5. சண்டகிரண குலமண்டந ராம் 6. ஸ்ரீமத் தஸரத நந்தந ராம் 7. கௌஸல்யா ஸுகவர்த்தந ராம் 8. விஸ்வாமித்ர ப்ரியதந […]